Збирни распоред
Појединачно - Одељења
Појединачно - Наставници

ОШ "Вук Караџић", Неготин
Школска година: 2019/2020.


Распоред часова
Главна смена

Важи од: 16. 09. 2019.
 
Р.бр. Презиме и име Основни предмет  

Понедељаk

 

Уторак

 

Среда

 

Четвртак

 

Петак

  1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8
1. Маша Миливојевић Српски језик     5-1 7-1 5-2 7-3             5-1 7-1 7-3 5-2
5-2
ОС
    5-2 7-1 5-1   7-3         5-2 7-1 5-1                 5-1 7-3 5-2      
2. Милошевић Данијела Српски језик       6-2 6-1 8-3         6-1 8-1   6-2 6-3         8-3 6-1 6-3 8-1             6-3   8-3 6-2 8-1
6-2
ОС
    6-2 6-1 8-3 6-3 8-1      
3. Марко Костић Српски језик   5-3 8-2               5-3 8-2 7-2                   5-3 8-2 7-2             7-2 8-2 5-3       5-3 7-2            
4. Вучковић Радмила Енглески језик                       6-3 8-1 8-2 6-2 8-3                         6-3 8-2   8-1 8-3 6-2
8-3
ОС
                   
5. Мардаљевић Ненад Енглески језик   6-1 7-3   7-2 7-1
7-2
ОС
                            7-1 6-1 7-2 7-3                                        
6. Бојан Маринковић Енглески језик       5-1                               5-3 5-2                                 5-2 5-1 5-3          
7. Љубић Лидија Немачки језик   8-2 8-1 5-3             7-3   7-1 7-2 5-2 5-1         8-2   8-3 8-1 5-3
5-3
ОС
      5-2 7-2 5-1   7-1       7-3 8-3            
8. Милена Николић Немачки језик                     6-3 6-2 6-1                                                 6-3     6-1 6-2      
9. Лилијана Ненков Математика       8-3 7-1 6-3 8-1
7-3
ОС
        8-3 7-3 7-1 6-3         7-3 8-1 7-1 6-3         8-1   8-3 7-3           8-3 6-3 8-1 7-1 7-3      
10. Милена Јањић Математика   6-2 5-2 6-1   8-2         6-2 5-1 5-2                 5-2 5-1 6-1 8-2
8-2
ОС
    6-1 5-1 6-2   5-2 8-2         8-2 6-1 6-2 5-1      
11. Саша Станковић Математика   7-2 5-3               7-2 5-3          
8-2
Инф
  7-2 5-3        
8-3
Инф
    7-2 5-3                              
12. Летуница Љубинка Историја   5-2 7-1   5-3 6-2 8-2             6-1 8-1 7-3
6-1-СЖВ
6-2-СЖВ
6-3-СЖВ
СВЖ
        7-2 6-3 8-3 7-1
7-1-СЖВ
7-2-СЖВ
7-3-СЖВ
СВЖ
    6-2 8-1   8-2 7-3             6-3 8-3 7-2 6-1    
13. Милош Јовановић Историја                                       5-1                                                  
14. Сузана Јовановић Географија   8-1 6-2 6-3 8-2 7-2         7-1 8-3 7-3   6-1         8-2 6-3   6-2             8-3 7-3 6-1 7-1
6-3
ОС
      7-2 8-1            
15. Радојчић Зоран Географија             5-2                                 5-3                                          
16. Александар Ђорђевић Географија                                                                           5-1              
17. Љубица Којчиновић Биологија   5-1 6-1 5-2 6-3   7-3         7-1 5-3 8-1  
7-1
ОС
      6-3 5-1 6-2 8-2 5-2           7-3 7-1             8-2 5-3 6-2 8-1 6-1
5-1-Чув
5-2-Чув
5-3-Чув
Чув
   
18. Радица Станковић Биологија   8-3 7-2               8-3 7-2                                                                  
19. Мирко Пејчић Хемија   7-1   8-2 7-3 8-1 8-3                         8-1   8-2 7-2 7-1 8-3                           7-3 7-2          
20. Ђођевић Паовић Физика       7-3 8-3           8-2   6-2 6-3 7-2 8-1       7-1 8-3 6-1             7-3   8-1 6-3
7-2
ТиТ
7-2
ТиТ
      6-1 6-2 8-2 7-2 7-1      
21. Савуљесковић Жика Техничко и информатичко образовање   6-3 6-3 8-1 8-1 6-1 6-1       5-2 5-2               6-2 6-2 7-3 7-3 5-1 5-1
5-1
ОС
   
5-1
Инф
6-1-Инф
Инф
5-3 5-3           7-1 7-1            
22. Силвија Јовановић Ликовна култура         5-1 5-1 6-2
5-1
Црт
      7-3   5-3 5-3 6-1
6-3
Црт
                      8-3 7-2 8-2 7-1 8-1  
7-1-ЦСВ
7-2-ЦСВ
7-3-ЦСВ
Црт
        5-2 5-2 6-3      
23. Родић Јована Верска настава                               5-3
8-1-Вер
8-2-Вер
8-3-Вер
6-1                              
5-1-Вер
5-2-Вер
7-1-Вер
7-2-Вер
7-3-Вер
6-2-Вер
6-3-Вер
                 
24. Милосављевић Тања Музичка култура                     5-1   6-3 5-2 8-2 7-2
6-1-Хор
6-2-Хор
6-3-Хор
Хор
    6-1 8-1 5-3             7-1   5-2 6-2 5-1
6-1
ОС
7-1-Хор
7-2-Хор
7-3-Хор
Хор
        7-3 5-3 8-3
5-1-Хор
5-2-Хор
5-3-Хор
Хор
   
25. Стојковић Игор Физичко васпитање        
6-2
ФЗв
5-2
ФЗв
7-1
ФЗв
7-1
ФиА
    8-1
6-1
ФЗв
8-2
5-1
ФЗв
5-1
ФиА
             
5-2
ФЗв
6-2
ФиА
8-1
ИС
8-1
ОС
    8-2
6-2
ФЗв
6-1
ФЗв
 
6-1
ФиА
        8-1
5-2
ФиА
7-1
ФЗв
5-1
ФЗв
       
26. Немцановић Драган Физичко васпитање  
7-3
ФиА
8-3
7-2
ФиА
                       
7-3
ФЗв
   
7-3
ФЗв
7-2
ФЗв
8-3                                        
7-2
ФЗв
   
27. Срђан Живадиновић Физичко и здрствено васпитање           5-3 6-3                                           5-3   6-3   6-3   5-3                    
28. Добрић Дејан Информатика и рачунарство                               6-2 7-1 7-3             6-3 7-2 7-1-Инф     6-1-Ин2   5-2 5-3 7-3-Инф 6-3-Инф 8-1             6-2-Инф 7-2-Инф  
29. Сања Радосављевић Цртање, сликање и вајање                                                   6-1 5-2                              
8-1-ЦСВ
8-2-ЦСВ
   
30. Николић Дејана Грађанско васпитање            
5-1-Гра
5-3-Гра
5-2-Гра
5-3-Гра
7-1        
8-3
Тех
8-3
Тех
8-2 8-3
7-1-Гра
7-3-Гра
              7-3 8-1            
8-3
ИС
8-2
ИС
6-2        
8-2
Тех
8-2
Тех
6-3 6-1 7-2
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net