БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

1

          У оквиру пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, за школаску 2017/2018. годину уџбенике добијају:

-       Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-          Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуално образовном плану);

-          Ученици основних школа који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

 

      Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

-      За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

 

-       За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

 

-    За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стиче по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

           Рок за пријављивљање, на нивоу школе, је до 15. априла 2017. године

 Преузмите обавештење

                                                                                                          Директор

                                                                                                Радмила Дамјановић

 

Врх стране