БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

1

        

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

2020/2021.  ШКОЛСКА ГОДИНА

 

       Поштовани родитељи/други законски заступници,

       Право на бесплатне уџбенике за школску 2020/2021. годину имају:

         1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи),

        2. ученици који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања и

        3. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану.

        Школи је, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно доставити следећу документацију:

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примацои новчане социјалне помоћи), РЕШЕЊЕ тј. копија, којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

  • За ученике који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), ПОТВРДУ образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

  • За ученике који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања , школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна ДОКУМЕНТАЦИЈА НИЈЕ ПОТРЕБНА јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

        Молимо родитеље да доказе доставе школи у договору са одељењским старешинама.

        Родитељи будућих првака документацију могу да доставе приликом уписа.

        Срдачан поздрав!

       ОШ „Вук Караџић“ Неготин

Врх стране