БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

1

         Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава из уџбеничких комплета, планира да обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави.

Право оставарују:

1)    Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи);

2)   Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;

3)   Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

4)   Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

-          За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи), копија решења којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-          За ученике који су у породици треће или свако наредно дете, прилаже се потврда образовно-васпитне установе (средња школа, факултет) за свако дете које је у систему школовања Републике Србије;

-          Школа не издаје потврде за ученике ове школе, јер поседује податке о тим ученицима.

-          За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о овим ученицима.

Захтевана документација предаје се одељењском старешини, најкасније до понедељка 11. марта 2019. године.

                                                                                                          Директор

                                                                                                Дејан Којичиновић

 

Врх стране