Untitled Document
 
Библиотекар школе Боривоје Којић

БИБЛИОТЕКА – МЕДИЈАТЕКА

У оквиру школске библиотеке налази се и инвентара шлолске медијатеке:
- видео БИМ
- лап-топ рачунар
- пројекционо платно
- графоскоп
- аутоматски дијапројектор
- пројектир КП-8
- дигитална камера
- школски разглас
- школска разгласна станица
- збирке слика
- збитке слајдова
- збирке филмова
- збирка едукативних ЦД-а
- збирка музичких ЦД-а
- енциклопедије
- различити приручници и упутства

Наведену опрему и материјале сви наставници школе и студенти Учитељског факултета из Врања на стручној пракси у школи, могу да користе у Медијатеци (учионица 22) или да изнајме и користе у свом кабинету уз стручну помоћ библиотекара.