Untitled Document
 
Библиотекар школе Боривоје Којић

БИБЛИОТЕКА У ПРОШЛОСТИ

Школска библиотека Основне школе „Вук Караџић“ у Неготину данас има око 6.100 књига и око 2.500 комада некњижне грађе (слике, цртежи, филмови, дијафилмови, графофолије, касете, СД-ромови и други дидактички материјал)
Књиге су распоређене у 5 фондова:

  1. Школска лектира
  2. Белетристика
  3. Стрична литература
  4. Енциклопрдије и лексикони
  5. Школски уџбеници
  6. Новине и часописи

Библиотека је отвореног типа а приступ фондовима је слободан тако да сваки ученик може сам да прегледа и бира књиге и задужује их код школског библиотекара.

Задуживање књига је ручно помоћу картица књиге и читалачких „џепова“ а у припреми је електронски каталог и пограм за електронско вођење евиденције.