Untitled Document
 
Библиотекар школе Боривоје Којић

БИБЛИОТЕКА УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

Библиотека располаже са једним рачунаром, два штампача (црно бели и колор) фотокопирни апарат и  скененер.

Повезана је на интернет путем класичне конекције и АДСЛ линије на е-маил адреси osvuk@ptt.rs

У школској библиотеци ученици (и радници) могу:
- да прочитају дечју штампу
- да прочитају неку књигу
- да прегледају стручну литераруру и садржај енциклопедија
- да позајме уџбенике који им  тренутно требају
- да фотокоширају текстове и други материјал који им треба
- да прегледају одређене садржаје на интернету
- да копирају садржаје за које су заинтересовани
- да одштампају материјале које ураде код куће или на часовима
- да добију информације у вези одређене литературе, књига и часописа