Slika
Почетна Насловна Опис активности Очекивани резултати План активности Активности партнера Галерија слика

 

КОРИСНИЦИ  ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Слика

 • Ученици који прате наставу по ИОП-у  измењен програм

 • Ученици који прате наставу по ИОП-у   прилагођен програм

 • Ученици са којима се посебно ради  индивидуализација наставних садржаја (ученици са оштећеним слухом, проблем у моторици, ученици који нередовно похађају наставу  ромске националности  социјалне и едукативне запуштености, социјално и емоционално неприлагођени ученици  и  ученици са тешкоћама у учењу)

 • Ученици из социјално нестимулативних средина (депривираним условима)

 • Ученици чланови Ученичког парламента

 • Наставници разредне и предметне наставе

 • Директор, педагог,  психолог, библиотекар

 • Ученици волонтери средњих школа који су чланови партнера Црвеног крста

 • Ученици школе одељења у којима има даце са тешкоћама у развоју

 • Родитељи - представници Савета родитеља

 • Представници Школског одбора

 • Родитељи ученика са тешкоћама у развоју и  у учењу

 • Чланови  партнера Црвеног крста и

 • Представници Локалне заједнице.