Slika
Почетна Корисници Опис активности Очекивани резултати План активности Активности партнера Галерија слика

ПРУЖАЊЕ УНАПРЕЂЕНИХ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Буџетска линија: Извор прихода 11, IBRD зајам бр. 7510YF

Slika

Пројектни циклус:

„Оснаживање школа за инклузивно образовање“

Назив пројекта:

„КОРАК ДАЉЕ“

Укупна вредност пројекта (у EUR):

Износ тражених средстава од пројекта DILS (у EUR):

4.000,00

4.000,00

Укупно трајање пројекта у месецима

10 месеци