Slika
Почетна Насловна Корисници Опис активности Очекивани резултати Активности партнера Галерија слика

ПЛАН ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТА - табела 1

ПЛАНИРАНЕ   И  РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПРВЕ ФАЗЕ ПРОЈЕКТА

(ПРВА ЧЕТРИ МЕСЕЦА) - табела 2 

ПЛАН ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТА ТРАЈЕ 4 МЕСЕЦА.

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

ОДГОВОРНА ОСОБА

ВРЕМЕ И ТРАЈАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА

(назначени су месеци активности, а не календарски месеци)

Прва фаза

Друга фаза

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Обука 30 наставника разредне и предметне наставе иницијалном обуком ДИЛСА „Инклузивно образовање и израда ИОП-а“ 

Радмила Дамјановић, директор школе

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обука 20 наставника разредне и предметне наставе и педагошко психолошке службе за  прилагођавање  приступа у раду са децом са посебним образовним потребама дидактичко методичком обуком путем акредитованог  семинара „Сметње у учењу – препознавање и превазилажење сметњи у учењу код деце предшколског и школског узраста“ (Каталог бр. 757)

Радмила Дамјановић, директор школе

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Једнодневна студијска посета 4 члана стручног тима за ИО и директора школе  модел школи  „Десанка Максимовић“ - Чокот

Радмила Дамјановић, директор школе и Татјана Милосављевић Ђукић, педагог школе

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Презентација примера добре праксе у раду са инклузивним одељењем из ОШ“Десанка Максимовић „ Чокот  у нашој школи

 

Наташа Ђорђевић Паовић,

Светлана Милановић, Татјана Милосављевић Ђукић, педагог школе

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

Реализација и анализа 10 „отворених“ часова редовне и допунске наставе у одељењима које похађају деца са сметњама у развоју од стране  10 наставника који су прошли  обуку са семинара „Сметње у учењу – препознавање и превазилажење сметњи у учењу код деце предшколског и школског узраста“,  а којима присуствује најмање по 5-оро колега из школе уз коришћење интерактивне табле са постијећим софтверима или самостална припрема од стране наставника 

Задужена особа за координацију активности из Тима - Наташа Ђорђевић Паовић и Светлана Милановић

 

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Ученички парламент школе креира и у сарадњи са  ИО тимом  реализује локалну  кампању „Корак даље –  укључи се у инклузију“ 

којом се промовише значај инклузивног образовања – вршњачка  едукација заједно са 5 ученика волонтера средњих школа партнерима Црвеног крста  кроз заједничку акцију „За доброту је сваки дан добар дан“

Аћимовић Ана – руководилац  Ученичког парламента Алексић Драгана, проф. разредне наставе – руководилац организације Црвеног крста у школи и волонтер Црвеног крста партнера за акцију „За доброту је сваки дан добар дан“

 

 

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

„Дискриминација и стигматизација“– радионица за ученике  чланове Ученичког парламента  и   једно  предавање за наставнике од стране члана партнера Црвеног крста

Драгана Алексић, проф. разредне наставе руководилац организације Црвеног крста у школи и волонтер Црвеног крста партнера за акцију „За доброту је сваки дан добар дан“

 

х

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

Набавка савремених наставних средстава – Интерактивна  табла, видео камера, дигитални фото апарати дидактички софтвери за  рад са децом са  тешкоћама у развоју и проблемима у учењу као и за сву осталу децу

Директор школе, координатор пројекта Татјана Милосављевић Ђукић

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

Обука наставника за коришћење интерактивне табле, готових софтвера и  самостално креирање садржаја

Савуљесковић Жика

Ђукић Драган,

проф. техничког и информатичког образовања

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

Израда „Примера добре инклузивне праксе“ – водичa за           наставнике са различитим поступцима и техникама  рада у                   инклузивном одељењу од стране 10 – оро наставника који  имају највише искуства и семинарских обука за рад са децом са тешкоћама у развоју и проблемима у учењу.

Станојевић Весна, психолог школе  у сарадњи са ИО тимом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

Састанак  тима да би се координирало активностима и превазилазиле  тешкоће

 

Директор школе, Дамјановић Радмила, Координатор пројектног тима – Татјана Милосављевић Ђукић

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Праћење финансијских трансакција

Шеф рачуноводства – Слађана Николић

Директор школе – Дамјановић Радмила

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 
ПЛАНИРАНЕ   И  РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПРВЕ ФАЗЕ ПРОЈЕКТА

(ПРВА ЧЕТРИ МЕСЕЦА)

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

ОДГОВОРНА ОСОБА

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РАЛИЗАЦИЈЕ

Обука 30 наставника разредне и предметне наставе иницијалном обуком ДИЛСА „Инклузивно образовање и израда ИОП-а“ 

Радмила Дамјановић, директор школе

Први месец

Семинар  „Инклузивно образовање и израда ИОП-а“

Списак учесника семинара који нису прошли иницијалну обуку:

1.    Слађана Пауновић

2.    Весна Анђеловић

3.    Драгана Алексић

4.    Дејана Николић

5.    Слађана Петковић Кост.

6.    Ружица Стојимировић

7.    Борка Опатерни

8.    Бранкица Живановић

9.    Миодраг Ристић

10.  Мирос. Милосављевић

11.  Лидија Жикић

12.  Драгана Митровић

13.  Драгана Немцановић

14.  Маја Белегић

15.  Маша Миливојевић

16.  Данијела Милошевић

17.  Радмила Мардаљевић

18.  Ненад Мардаљевић

19.  Ана Аћимовић

20.  Драган Ђукић

21.  Тања Поповић

22.  Томислав Милошевић

23.  Драгиња Трнкић

24.  Дејан Добрић

25.  Наташа Ђорђевић

26.  Јелена Радивојевић

27.  Жика  Савуљесковић

28.  Игор Стојковић

29.  Драган Немцановић

 

субота  и  недеља, 19,20.11.2011.    почетак у суботу  у  9 сати

 

Обука 20 наставника разредне и предметне наставе и педагошко психолошке службе за  прилагођавање  приступа у раду са децом са посебним образовним потребама дидактичко методичком обуком путем акредитованог  семинара „Сметње у учењу – препознавање и превазилажење сметњи у учењу код деце предшколског и школског узраста“ (Каталог бр. 757)

Радмила Дамјановић, директор школе

Трећи  месец

Семинар  „Нова школа – вишефронтална настава“ 

(обавезан, 16 сати)

Списак учесника семинара:

1.    Слађана Пауновић

2.    Весна Анђеловић

3.    Душица Ђурђић

4.    Драгана Алексић

5.    Слађана Петковић Кост.

6.    Ружица Стојимировић

7.    Борка Опатерни

8.    Божидарка Станковић

9.    Миодраг Ристић

10.  Светлана Милановић

11.  Данијела Николић

12.  Лидија Жикић

13.  Драгана Митровић

14.  Ирена Јовић

15.  Драгана Немцановић

16.  Дејана Николић

17.  Маша Миливојевић

18.  Данијела Милошевић

19.  Радмила Мардаљевић

20.  Ненад Мардаљевић

21.  Ана Аћимовић

22.  Летуница Љубинка

23.  Љубица Којчиновић

24.  Јоцев Борис

25.  Оливера Негоицић

26.  Наташа Ђорђевић

27.  Тања Милосављевић

28.  Драган Ђукић

29.  Весна Станојевић

30.  Татјана Милосављевић   Ђукић

 

субота  и  недеља, 10,11. 12. 2011.

почетак у суботу  у       9  сати

 

 

„Дискриминација и стигматизација“– радионица за ученике  чланове Ученичког парламента  и   једно  предавање за наставнике од стране члана партнера Црвеног крста

Драгана Алексић, проф. разредне наставе руководилац организације Црвеног крста у школи и волонтери Црвеног крста партнера за акцију „За доброту је сваки дан добар дан“

Други месец

Радионице за ученике разредне наставе

Дискриминација и стигматизација (II и  IVр.) водитељ радионица  Драгана Алексић, проф. разредне наставе

Неке од радионица:

  Није лако бити различит

  Одело не чини човека

  Пронађи где припадаш

  Први утисак

  Другачији

  Речи могу да заболе

  Балкан експрес

 

Промоција хуманих вредности – Trafficking / трговина људима

(предавање за ученике 7. и 8. разреда) 77 уч. седмог+55уч. осмог разреда

Предавач: Љубица Маринковић – Црвени крст и

волонтер Неготинске гимназије Марија Станковић IIр.

Новембар и децембар 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Среда,  28.12.2011.