E-УПИС ПРВАКА

Поштовани родитељи/законски заступници,

        У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 345-01-20/2019-19 од 27.03.2019. године, обавештавамо вас да се од ове године упис у први разред врши путем информационог система еУпис.

       Путем поменутог система, овлашћено лице школе врши упис првака и прибавља податке из службених евиденција (матична књига рођених и евиденција пребивалишта).

       Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

       И поред наведеног, родитељи, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

       Циљ је да се упис учини што једноставнијим за родитеље, односно да се родитељима уштеди време које би иначе потрошили на прибављање извода из матичне књиге рођених и потврде о пребивалишту.

 

Врх стране