Настава

Расподела часова

Распоред часова

  Распоред звоњења

Секције

Рекреативна настава

Екскурзије

Школски календар 

Календар активности

 

 

     Васпитно образовни циљеви и задаци:

  • ЦИЉ:  савлађивање  и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањемпојава у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе и рекреативно - здравствени опоравак ученика.

  • ЗАДАЦИ: проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним, и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивним емоционалних доживљаја (Сл. гл. бр. 7/3. јул. 2006.)

 

     Планирани број ученика  70%  / 100% по разреду

     Време трајања екскурзија: 

  • 5., 6., 7.  разред  два дана

  • 8. разред - три дана

     Путни правци екскурзија:

разреди

садржаји којима се реализују постављени циљеви

путни правци

5. разред

Упознавање Ђердапске клисуре, археолошких локалитета: Лепенски вир, Трајанова табла, Виминацијум

Упознавање културно-историјских споменика: Голубачки град, Смедеревска тврђава, манастир Раваница

Обилазак ЗОО врта и аква парка у Јагодини, хидроелектране Ђердап 1 и Сребрног језера

Неготин,   Кладово,      Доњи Милановац, Велико Градиште, Пожаревац, Смедерево, Јагодина, Ћуприја, Параћин,    Ртањ,     Зајечар,   Неготин

6. разред

Упознавање културно-историјских споменика: Лазарев град, Лазарица, манастир Жича, манастир Љубостиња, Шумарице

Обилазак Златибора, Етно села, вожња Шарганском осмицом, акваријума у Крагујевцу

Неготин, Зајечар, Параћин, Крушевац, Врњачка Бања, Краљево,    Чачак,      Ужице,   Златибор, Шарган, Крагујевац, Неготин

7. разред

Упознавање културно историјских споменика: Опленац, црква Светог Ђорђа, Карађорђев музеј, манастир Троноша, Вукове родне куће у Тршићу

Неготин,  Зајечар, Параћин, Баточина, Крагујевац, Топола, Аранђеловац, Лазаревац, Ваљево, Лозница, Неготин

8. разред

Обилазак музеја ваздухопловства у Сурчину, манастира Хопово, Карловачке гимназије, Саборне цркве, Музеја меда и вина породице Живановић, Зобнатице

Обилазак националног парка Палић и ЗОО врта, дворца Дунђерски

Зајечар, Параћин, Београд,      Нови Сад, Сремски Карловци,     Нови Сад-ноћење, Суботица, Палић,      Бечеј,   Зрењанин, Сребрно језеро, Доњи Милановац, Неготин

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Кодекси понашања

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари