Кодекс понашања учeника

Кодекс понашања родитеља

Кодекс понашања радника школе

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 • Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег детета.

 • Сарађујте са одељенским старешином -  он је други родитељ Вашем детету. 

 • Поштујте правила школског живота и поштујте институцију школе,

 • Коректно се односите према друговима своје деце

 • Час траје 45 минута и предвиђен је за комуникацију између ученика и наставника

  не ометајте их,

  slika

 •  Поштујте редослед обраћања (уколико вам је потребна интервенција) и то на следећи начин:

   1. прво се обратите одељенском старешини,

   2. предметном наставнику

   3. затим педагогу или психологу школе

   4. и на крају помоћнику директора и директору

 • Редовно присуствујте родитељским састанцима и у складу са својим могућностима пружите помоћ школи.

 • Школска година почиње у септембру. То је прави тренутак за почетак сарадње са одељењским старешином и предметним наставником.Информације о успеху и понашању детета добијаћете у континуитету. Мај месец није тренутак за било какве почетке.  

 • Поштујте правила реда, налоге и предлоге дежурних ученика, наставника и управе школе, 

 • Не уводите дете на службени улаз школе, јер за њега је предвиђен улаз за ученике.

 • Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању, изазивању сукоба са ученицима, другим родитељима и радницима школе.  Уколико се то нажалост догоди, родитељ ће бити удаљен из школског простора.

 • Поштујте наставника и понашајте се у складу са тим

  ДЕЦА СЛЕДЕ ВАШ ПРИМЕР

 

 

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари