Збирни распоред
Појединачно - Одељења
Појединачно - Наставници

ОШ "Вук Караџић", Неготин
Школска година: 2016/2017.


Распоред часова
Главна смена

Важи од: 01. 09. 2016.
 
Р.бр. Презиме и име Основни предмет  

Понедељаk

 

Уторак

 

Среда

 

Четвртак

 

Петак

  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
1. Маша Миливојевић Српски језик     6-1   8-3 7-2         6-3 7-3 8-3         7-2 6-1 6-3 7-3 8-3         8-3 6-1 7-3 6-3 7-2     7-2   7-3 6-3 6-1    
2. Милошевић Данијела Српски језик   5-3 8-2 7-1 5-1               5-3 8-2 5-1
7-1
ОС
  8-2 7-1 5-3   5-1       5-3 7-1 5-1 8-2           7-1   5-1 5-3    
3. Марко Костић Српски језик   8-1 5-2 6-2           5-2   8-1                 6-2 8-1 5-2           6-2 5-2       8-1 6-2 5-2        
4. Мардаљевић Радмила Енглески језик                   5-3 8-1 5-2   5-1 8-2                     5-1 5-3 8-2 5-2 8-1                    
5. Мардаљевић Ненад Енглески језик   7-1 8-3 7-2 7-3                         8-3 7-2 7-3   7-1                                    
6. Бојан Маринковић Енглески језик             6-2                           6-1   6-3                     6-2 6-1 6-3        
7. Шнајдер Ана Немачки језик         7-2 8-1 7-3     8-3   6-2 6-1         6-3 7-3 7-1 8-1 8-2 7-2
8-1
ОС
  6-2 6-1             6-3 8-2 7-1 8-3      
8. Елизабета Дајић Гримбл Немачки језик   5-2 5-3                             5-2 5-3                                          
9. Сузана Стојковић Српски језик      
5-1
Нем
                             
5-1
Нем
                                       
10. Лилијана Ненков Математика         8-1 5-3 8-3       8-3 5-3 5-1 6-3       8-1     5-1 6-3       6-3 8-1 5-3 5-1 8-3       5-1 5-3 8-3 8-1 6-3    
11. Милена Јањић Математика       5-2 6-1 6-2 7-1     7-2   6-1 5-2 6-2 7-1       5-2 6-1   7-2       7-1   5-2 7-2 6-2         7-2 6-1 7-1 6-2    
12. Весна Јаковљевић Математика   7-3   8-2           7-3 8-2             7-3 8-2             7-3 8-2                          
13. Летуница Љубинка Историја   8-2 8-1   7-1 6-3       6-1 7-2 5-1 6-2 7-3 8-3
7-2
ОС
          5-2           6-2 6-1 8-2 7-1     8-3 6-3 8-1 7-2 7-3    
14. Мишa Јовановић Историја                                         5-3                                      
15. Биљана Стојановић Географија   8-3 6-2 6-1           7-1 7-3 6-3 8-1 7-2           6-2 5-2 6-1 8-2     8-3 6-3 7-2           5-3 8-1 8-2 7-3 7-1    
16. Радојчић Зоран Географија           5-1                                                                    
17. Љубица Којчиновић Биологија   6-2 7-2 7-3 5-2             8-3 6-3 7-1       6-1 6-2 5-2 7-2 5-3 8-1         6-3 8-3 7-3
8-3
ОС
    7-1   5-3 6-1 8-1    
18. Радица Станковић Биологија                   8-2 5-1                             8-2 5-1                          
19. Негоицић Оливера Хемија   7-2 7-1 8-3 8-2 7-3 8-1
7-3
ОС
                  7-1 8-1 7-2     8-3                     8-2 7-3          
20. Ђођевић Паовић Физика         6-3 7-1 8-2     8-1 6-1 7-2 7-3 8-3
6-2
ОС
    6-2 6-3 8-2 7-1             8-1   6-1       7-3 8-3 7-2 6-2      
21. Савуљесковић Жика Техничко и информатичко образовање   6-3 6-3 5-3 5-3 6-1 6-1
6-1
ОС
  6-2 6-2             5-1 5-1 8-3 8-3 7-3 7-3     7-2 7-2   7-1 7-1       5-2 5-2          
22. Алекснадар Ђорђевић Техничко и информатичко образовање                           8-1 8-1                                           8-2 8-2    
23. Силвија Јовановић Ликовна култура   5-1 5-1 6-3   8-3         7-1   8-2 6-1 7-2                     8-1 6-2 7-3 5-3 5-3
6-3
ОС
          5-2 5-2    
24. Милосављевић Тања Музичка култура                   5-1 5-3 8-2 7-1 5-2             6-3 6-2  
8-2
ОС
  6-1 5-2 8-3 8-1   7-3         5-1 5-3 7-2    
25. Стојковић Игор Физичко васпитање   6-1 7-3 8-1 6-2 8-2       6-3 5-2 7-1 7-2             8-1 8-2   5-1     5-2 7-3 7-1 6-3 7-2       6-1 5-1 6-2        
26. Немцановић Драган Физичко васпитање                                   5-3 8-3                                     8-3 5-3  
27. Добрић Дејан Информатика и рачунарство                                                                                
28. Дејан Паовић Информатика и рачунарство                                                                                
29. Живковић Исидора Цртање, сликање и вајање                                                                                
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net