Настава

Расподела часова

Распоред часова

  Распоред звоњења

Секције

Рекреативна настава

Екскурзије

Школски календар 

Календар активности

 

 

     За реализацију наставе ОШ "Вук Караџић" користи 4 објекта и то: зграду матичне школе у Неготину и зграде подручних одељења у Карбулову, Јасеници и Милошеву од чега одељење у Јасеници користи просторије које су власништво месне заједнице (налазе се у склопу Дома културе).

     Школа располаже са 2. 500 m солидно уређеног и опремљеног школског простора у матичној школи и 262 m у подручним одељењима. У матичној школи постоје следеће просторије 8 кабинета, 8 специјализованих учионица, мултимедијални кабинет, 7 учионица опште намене, 2 радионице, фискултурна сала, просторијом за групни рад, 5 канцеларија, школском кухињом и више мањих просторија  за рад пратећих служби у школи.Школска опрема и наставна технологија могу да задовоље и захтеве савремене наставе.

 

       Поред кабинета информатике (са 11 савремених рачунара), наставницима, за припрему и реализацију наставе стоје на располагању још 5 квалитетних рачунара, 5 штампача ( један ласер и један ласер у боји), фотокопирни апарат, 6 ТВ апарата, 3 видео рикордера, 12 графоскопа, 15 аутомарских дијапројектора, 9 касетофона са ЦД  плејерима и већа количина дидактичког материјала (аудио и видео касета, ЦД ромова, графофолија, слајдова, дијасерија, постера, слика и др.). Што се тиче процене опремљености, у складу са предвиђеним нормативима, школа располаже са 60 - 80 % потребних наставних средстава.

       Школа има и добро опремљену школску библиотеку са око 5. 500 књига која поред обавезне лектире за основну школу и белетристике садржи и солидан фонд стручне литературе за наставнике али и ученике (енциклопедије, моногафије, дечја свезнања, речнике, лексиконе...).

       Школа важи за угледну васпитно-образовну установу у граду, па и ширем окружењу. Годинама је била вежбаоница Учитељске школе у Неготину а и сада у њој обављају праксу студенти неготинског одељења Учитељског факултета из Врања.

      Поред редовних и обавезних наставних активности у школи се велика пажња поклања ваннаставним активностима, ученичким организацијама, културним, спортским и другим облицима организовања и ангажовања ученика.

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Кодекси понашања

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари