Кадар

Наставно особље

Ваннаставно особље

 

 

   НАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

   slika

Презиме и име наставника

 Врста стручности

Милошевић Данијела

Дипломиорани филолог за српски језик и књижевности

Миливојевић Маша

Професор српског језика и књижевности

Костић Марко

Професор српског језика и књижевности

Ненков Лилјана

Професор математике

Станковић Саша

Професор математике

Јањић Милена

Дипломирани математичар

Мардаљевић Ненад

Професор енглеског језика

Мариновић Бојан

Професор енглеског језика

Копуновић Јована Професор енглеског језика
Манојловић Јадранка Професор енглеског језика
Нинић Александра Професор енглеског језика
Љубић Лидија Професор немачког језика

Јовановић Миша

Професор историје

Летуница Љубинка

Професор историје

Јевремовић Сузана                    

Професор географије

Радојчић Зоран

Професор географије

Којчиновић Љубица

Професор биологије

Станковић Радица

Професор биологије

Пејчић Мирко

Дипломирани хемичар

Ђорђевић Паовић Наташа

Професор физике

Савуљесковић Жика

Професор технике и информатике

Стојковић Игор

Професор физичког васпитања

Немцановић Драган

Професор физичког васпитања

Живадиновић Срђан Професор физичког васпитања
Јовановић Силвија Професор ликовне културе

Милосављевић Тања

Дипломирани музички педагог

Добрић Дејан

Дип. електоинжењер

Миловановић Иван Дип. електоинжењер

Ђурђић Душица

Професор разредне наставе

Анђеловић Весна

Професор разредне наставе

Пауновић Слађана

Професор разредне наставе

Алексић Драгана

Професор разредне наставе

Жикић Лидија

Наставник разредне наставе

Николић Дејана

Професор разредне наставе

Траиловић Татијана

Професор разредне наставе

Стојимировић Ружица

Професор разредне наставе

Анђеловић Љиља

Професор разредне наставе

Милановић Светлана

Професор разредне наставе

Ристић Миодраг

Наставник разредне наставе

Ђурић Нада

Наставник разредне наставе

Петковић Костадиновић Слађана

Професор разредне наставе

Јовић Ирена

Професор разредне наставе

Немцановић Драгана

Професор разредне наставе

Митровић Драгана

Наставник разредне наставе

Родић Јована Професор разредне наставе

Врх стране