Ученици

Одељења

Ученички парламент

 

 

 

 

 

     У последња два разреда основне школе и организује се ученички парламент ради:
  • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима,

 

 

  • учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,

  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника; обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

        Парламент чине по два представника сваког одељења у школи и бира сваке школске године и има председника.

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Кодекси понашања

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари