Статут

Правилници

Пословници

Извештаји

Одлуке и обавештења

ПОСЛОВНИЦИ

Статут школе прeузимање

Пословник о раду Школског одбора   прeузимање

Пословник о раду Наставничког већа  прeузимање

Пословник о раду Савета родитеља   прeузимање

Пословник о раду Ученичког парламента   прeузимање

 

Врх стране