slika

Креативна

ЗУОВ

Партнер

Бојанка

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Драги родитељи/законски заступници,

              Упис деце у први разред школске 2019/2020. године почиње 01. априла и пожељно је да децу упишете до 31. маја 2019. године.

           У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година (деца рођена од 1. марта 2012. до 28. фебруара 2013. године).

           Изузетно када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

      Испитивање детета  уписаног у школу вршe психолог школе на матерњем језику детета, почев од 06. маја 2019. године. Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може да одговори.

          У поступку испитивања детета уписаног у школу може да се утврди потреба за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за пружањем додатне подршке у образовању. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писани захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије.

          

        Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности. Проверу спремности детета врши психолог односно педагог школе.

        Родитељ, односно други законски заступник детета, коме је препоручен упис детета у школу након годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу, у року од осам дана од дана добијања препоруке школе.

       Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

           Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

            Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

            Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

            Школа пружа могућност продуженог боравка деце првог и другог разреда у ваннаставном времену. Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике и учионицу са простором за вишеструке активности (читање, учење, изрда домаћих задатака, игру, одмор).

       Документацију потребну за упис у први разред можете поднети секретару школе, почев од 1. априла 2019. године:

1.  Извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија)

2.  Доказ о здравственом прегледу детета (издаје надлежни здравствени центар – о детаљима прегледа можете се распитати у дому здравља или директно код дечијег лекара)

3.  Уверење о завршеном припремном предшколском програму (доставља се у јуну).

4. Доказ (потврда) о пријави пребивалишта детета.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији, почев од школске 2019/2020. године. Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и министарством унутрашњих послова, обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18). Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем. И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Преузмите флајер у ПДФ формату

 

Врх стране

 

English 4U

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари