slika

Креативна

ЗУОВ

Партнер

Бојанка

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

    Драги родитељи/старатељи,

      Упис деце у први разред школске 2016/2017. године почиње 01. априла и пожељно је да децу упишете до 31. маја 2016. године.

      У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година (деца рођена од 1. марта 2009. до 28. фебруара 2010. године).

    Испитивање (тестирање) детета  уписаног у школу врши психолог школе на матерњем језику детета, почев од 04. маја 2016. године.

      Изузетно када је то у интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије.

      Родитељ, односно старатељ детета, коме је препоручено одлагање поласка у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу.
 •  Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врши психолог школе.

 • Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

 • Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

 • Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

 • Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе. Изабраној школи родитељ подноси захтев најкасније до 1. фебруара 2016.

 • Школа пружа могућност продуженог боравка деце првог и другог разреда у ваннаставном времену, од 7-17 часова. Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике и учионицу са простором за вишеструке активности (читање, учење, израда домаћих задатака, игра, одмор).

  Документацију потребну за упис у први разред можете поднети секретару школе, почев од 01. априла 2016. године:

  1.  Извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија)

  2.  Доказ о здравственом прегледу детета (издаје надлежни здравствени центар – о детаљима прегледа можете се распитати у дому здравља или директно код дечијег лекара)

  3.  Доказ о пребивалишту (издаје МУП)

  4.  Уверење о завршеном припремном предшколском програму (можете дати и након уписа, до 31. 08. 2016. године).

 

Врх стране

 

English 4U

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари