Статут

Правилници

Пословници

Извештаји

Одлуке и обавештења

ПРАВИЛНИЦИ

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА преузмите

Етички кодекс преузмите

Правилник о набавкама преузмите

Правила понашања у школи   прeузимање

Правилник о оцењивању ученика  прeузимање

Правилник о безбедности и здрављу на раду   прeузимање

Правилник о мерама безбедности ученика   прeузимање

Правилник о испитима   прeузимање

Правилник о ученику генерације   прeузимање

Правилник о остваривању и заштити

права ученика прeузимање

Правилник о похваљивању и нагрђивању

ученика и запослених прeузимање

Правилник о сотавривању и заштити права ученика преузмите

Правилник о управљању информацијама преузмите

Парвилник о васпитном дисциплинском поступку преузмите

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања преузмите

Правилник о систематизацији радних места  преузмите

 

Врх стране