Статут

Правилници

Пословници

Одлуке и обавештења

ПРАВИЛНИЦИ

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА преузмите

Правилник о набавкама преузмите

Правила понашања у школи   прeузимање

Правилник о оцењивању ученика  прeузимање

Правилник о безбедности и здрављу на раду   прeузимање

Правилник о мерама безбедности ученика   прeузимање

Правилник о испитима   прeузимање

Правилник о ученику генерације   прeузимање

Правилник о остваривању и заштити

права ученика прeузимање

Правилник о похваљивању и нагрђивању

ученика и запослених прeузимање

 

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари