Пробни завршни испит  12. и 13. априла 2019. године

 

1

        

Ученици осмог разреда ће у два дана радити три теста

12. априла 2019. године у 12:00  тест из математике

-13. априла 2019. године

 - у 9:00 - тест из српског,

 - у 11:30 -комбиновани тест, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

У суботу ученици у школу долазе у 8.30 сати

 

       СВРХА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА:

-          пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

-          на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своја знања у одређеној области предмета;

-          на пробном завршном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитнике;

-          резултати са  пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика,

-          резултати са завршног испита наставници ће користити у планирању активности за даље припремање ученика за завршни испит,

-          ученици ће у два дана радити три теста    

Ученици на пробном завршном испиту морају имати ђачку књижицу.

Прибор за рад

За српски језик –графитна оловка, хемијска оловка, гумице

За математику- графитна оловка, хемијска оловка, гумице, троугао,лењир и шестар

За комбиновани тест- графитна оловка, хемијска оловка, гумице

Личне ствари се одлажу на посебно место испред просторије у којој се ради завршни испит.

Распоред  ученика и просторија у којима раде пробни завршни испит се налази на огласној табли.

                                                                                                         

 

Врх стране