Настава

Расподела  часова

Распоред часова

 Распоред звоњења

Секције

Рекреативна настава

Екскурзије

Школски календар 

Календар активности

 

 

 

 

 

    
Подела предмета и одељења на наставнике школске

 2017/2018.

Предмет

Наставник

Стручност

V

  VI

 VII

VIII

 Српски језик

Миливојевић Маша

професор

 1, 3

 

3

2

Милошевић Данијела

професор

 

 1, 3

1

 1, 3

Костић Марко

професор

2 2 2  

 Енглес. језик

Мардаљевић Радмила

професор

 

 1, 2, 3 

 

2, 3

Мардаљевић Ненад

професор

  1, 2, 3

 

 

 1

Мариновић Бојан професор      1, 2, 3  

Немачки јез.

Љубић Лидија

професор

 

 1, 2, 3

1,2,3

1,2,3

Николић Милена

професор

1, 2

 

 

 

Стојковић Сузана професор 3      

 

Математика

Ненков Лилјана

професор

1, 3

1, 3

3

 

Јаковљевић Весна

професор

2

 

 

3

Јањић Милена

професор

 

2

1, 2

1, 2

Историја

Летуница Љубинка

професор

 1, 2

1,2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Јовановић Миша

професор

3

 

Географија

Јеремић Сузана

професор

2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

2, 3

Радојчић Зоран

професор

1

 

 

 

Ђорђевић Александар професор       1

Биологија

Којчиновић Љубица

професор

1, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Ватовић Слађана

професор

2

 

   

Хемија

Златковић Негоицић Оливера

професор

 

 

1, 2, 3

1, 2, 3

Физика

Паовић Ђорђевић Наташа

професор

 

1, 2, 3

1, 2, 3

1,2,3

Техника и технологија Тех. и инфор. образов.

Савуљесковић Жика

професор

 1, 2, 3

1, 2, 3

1, 3

1, 2, 3

Паовић Ђорђевић Наташа

професор

 

 

2,

 

Физичко васпит.

Стојковић Игор

професор

 

1, 2

1, 2, 3

1, 2

Немцановић Драган

професор

 

3

 

 

Којић Иван професор       3

Физичко и здраствено васпитање

Стојковић Игор

професор

1      

Немцановић Драган

професор

3      
Којић Иван професор 2      

Ликовно

Јовановић Солвија

професор

1, 2, 3

1, 2, 3,

1, 2, 3

1, 2, 3

Музичка култура

Милосављевић Тања

професор

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Информатика и рачунарство

Добрић Дејан

професор

6 групе

3 групе

4 групе

1 групе

Паовић Дејан професор       3 групе

Физичко активност Изабрани спорт

И. Стојковић

професор

1      

Д. Немцановић

професор

3      

И. Којић

професор

2      

 И. Стојковић

професор

 

1, 2

3

 
Д. Немцановић

професор

    1, 2

1

И. Којић професор   3 2, 3

Грађанско васпитање

Ђођевић Александар професор 1 групе   2 групе 1 групе
Николић Милена професор 3 групе 3 групе 2 групе 3 групе

 Верска настава

Пајчин Марија

теолог

1 група

1 група 1 група 1 група
Цртање, сликање, вајање
Радосављевић Сања професор   1 група 1 група 1 група

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Кодекси понашања

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари