ШКОЛЕ ЗА XXI ВЕК

        Пројекат „Школе за XXI век“ реализује се у Србији од марта 2018. и трајаће до маја 2021. Њуме ће бити обухваћена 1 154 школа. Пројекат је осмислио и спроводи  British Council, а финансира Влада Уједињеног Краљевства. Циљ пројекта је да ученици узраста од 10 до 15 година усвоје вештине критичког мишљења, решавања проблема и програмирања.

      Наставници наше школе су били учесници другог круга обуке за реализацију овог пројекта. Након обуке, реализовали су 12 угледних часова примењујући усвојена знања и технике рада:

1.     Жика Савуљесковић: Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и интерфејса.

       

2.     Љубица Којчиновић: Дивље животиње као кућни љубимци- да или не; Исхрана.

3.   Наташа Ђорђевић Паовић: Брзина, интезитет, правац и смер кретања, векторски карактер брзине; Машине спољашњег и унутрашњег транспорта.

4.     Сузана Јевремовић : Планински системи Србије; Становништво.

5. Лилјана Ненков : Неједнакост троугла; Примена линеарних једначина с једном непознатом.

6. Данијела Милошевић: „Избирачица“ Косте Трифловића (анализа ликова) – обрада; Штетност пушења (час одељењског старешине).

       У оквиру семинара и онлајн обуке, ови наставници су савладали и програмирање микробита. Би-Би-Си микробит (енг. BBC Micro:bit) је ручни микрорачунар који може да се програмира и користи за учење и забаву, од израде робота до симулације музичких инструмената. Формиран је и клуб за програмирање у оквиру кога ученици уче програмирање и размењују идеје. У плану је и учешће на такмичењу у програмирању микробита 2020.

        У оквиру активности везаних за реализацију пројекта „Школе за XXI век“, ученици и наставници ОШ „Вук Караџић“ учествовали су у организацији и реализацији Манифестације науке и технике „ТНТ“ 2019. Овај школски пројекат је имао за циљ јачање ученичких компетенција  у природним наукама и технологији. Желели смо да оспособимо ученике да осмисле  и самостално демонстрирају научне огледе и на основу њих објасне повезаност природних појава, као и законитости по којима се оне дашавају.

      Манифестација је успешно одржана 21. 12. 2019, а у оквиру ње су наши ученици, уз помоћ својих учитеља и наставника посетиоцима приказали:

утицај киселих киша на живи свет;

како вода доспева у бунар;

утицај температуре на деформацију тела;

употребу магнетизма у свакодневном животу;

појаву ипоследице вулкана и земљотреса;

мерење ваздушног притиска;

јаје које плута или тоне у зависности од густине течности;

објаснили површински напон користећи млеко, боје и детерџент за судове; 

особина хемијских супстанци;

особине живог песка;

разврставање течности по густини;

утицај кисеоника на сагоревање ;

реакција киселине и базе приказујући ерупцију вулкана;

како хидроген делује на квасац;

рециклажу;

промена боје папира од зависности од киселости и базности средине;

шта се дешава приликом сагоревања Мg – траке;

утицај CO2 на ширење тела на примеру балона;

утицај водоник-пероксида и кисеоника  на детерџент; 

промену боје воде под дејства хемикалија;

сагоревање хемикалија и стварање фигура у том процесу;

утицај алкохол на промену боје из наранџасте у зелену;

створили ватромет сагоревањем алуминијума;

приредили едукативне игре у циљу побољшања саобраћајне културе;

организовали квиз из општине културе;

објаснили стварање услова за развој парамецијума и омогућили микроскопирање његове грађе; 

приказали грађу ћелије на моделима коју су самостално израдили;

доказали присуство зеленог пигмента у листовима;

доказали присуство храњивих материја у подземним стаблима биљака;

доказивали Питагорину теореме уз помоћ модела који су сми израдили;

приказали покрете дисања на моделима плућа направљеним од рециклираних материјала;

доказивали неједнакости троугла уз помоћ модела који су самостално израдили;

организовали математички квиз (решавање проблемских задатака).

 

       Микробит су применили за:

израчунавање обима и површине правоугаоника;

израчунавање основних рачунских операција;

множење и дељење целих бројева од -10 до 10;

одређивање врсте углова;

друштвене игре (човече не љути се, монопол, тетрис, папир и макзе);

мерење температуре;

за бројење корака;

као компас.

Ученици посетиоци су активно учествовали у демонстрацијама огледа и извођењу закључака.

      Манифестације науке и технике „ТНТ“ 2019. је у потпуности успела што показују резултати спроведене анкете и речи похале уписане у књигу утисака. То није резултат ангажовања само наше школе, већ свих школа учесница као и институција и установа локалне заједнице које су нам се придружиле, а окупило се око 500 учесника.

Погледајте галерију слика на facebook страни школе