slika

ТИМОЧКИ НАУЧНИ ТОРНАДО

 

          Стратегија развоја образовања Србије упућују на неопходност да се реформа образовања остварује не само унутар школа већ  и у ширем окружењу, у сарадњи школа и свих чинилаца у окружењу.  Код ученика се уочава  велико интересовање за различите облике и програме ваннаставних и ваншколских активности. Школе појединачно нису у стању да саме задовоље ова интересовања ученика, већ је неопходна сарадња и међу самим школама, а посебно са широким кругом различитих актера ван школа, као што су организације цивилног друштва, различите установе и предузећа, медији и др.

          Фестивала науке и Ноћи истраживача реализују се у Београду и великим градовима,  али су недоступни већини ученика и наставника из источне Србије. Из тог разлога већ другу годину заредом ОШ „Вук Караџић“ у Неготину организује Тимочки научни торнадо познатији као „ТНТ“ и окупља све заинтересоване школе и организације за овај вид едукације ученика општине Неготин.

           Општи циљ реализације Тимочког научног торнада је допринос реформи образовања, тако што ће се обезбедити вишеструке промене у  више области:

- развој применљивог модела ванаставних и ваншколских активности ученика и наставника у области природних и техничких наука

-подизање нивоа знања и мотивације ученика за природне и техничке науке, што може бити од значаја при њиховом даљем опредељивању за наставак школовања у овим областима

- промовисање вршњачког учења

- унапређивање различитих компетенција ученика као "младих научника":  за целоживотно учење, комуникацију и рад са подацима и информацијама, решавање проблема и  сарадњу, еколошке, дигиталне  и друге компетенције

- унапређивање компетенција наставника "као ментора и модератора": за реализацију наставе оријентисане  ка учењу, праћење трендова у природним и техничким наукама, примена принципа очигледности и применљивости, обављање улоге ментора

- обезбеђивање  посебне образовне подршке за талентоване ученике у области природних и техничких наука, у еколошкој едукацији и области професионалне оријентације

- реализација услуга професионалне оријентације

- афирмација посебних програма вананставних активности - ЗЕЛЕНОГ ПАКЕТА

- активно учешће студената и професора у промоцији, популаризацији и трансферу нових знања, као и подстицању иновативног размишљања, у области природних, техничких наука и екологије

- унапређивање партнерства школа, међусобно и са организацијама цивилног друштва, осталим установама ради стварања окружења у локалној и регионалној средини  које је оријентисано на учење.

         Oвогодишњи фестивал науке понудио је фасцинантне експерименте, демонстрације, изложбе, презентације, мини-предавања, радионице, игрице и квизове. Деца и њихови родитељи упали су у вртлог физике, хемије, математике, биолoгије, геологије, биохемије, екологије, информатике... и мало измешали науке.

        Учесници овогодишњег фестивала били су: ОШ „Вера Радосављевић“, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Јабуковца, ОШ „Хајдук Вељко“ из Штубика, ОШ “Димитрије Тодоровић Каплар” из Књажевца, Музеј  Крајине Неготин, Народна библиотека „Доситеј Новаковић“, Црвени крст, Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково, Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Технички факултет из Бора, Друштво младих истраживача Бор и организатор ове манифестације, ОШ“Вук Караџић“.

         Како је то изгледало дочараће слике које говоре више од речи.

Погледајте галерију слика на

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари