Учешће ОШ „Вук Караџић“ у Пројекту „Квалитетно образовање за све“

(Quality Education for All – Quality ED Serbia)

        Основна школа „Вук Караџић“ је једна од четрдесет школа које су ушле у Пројекат „Квалитетно образовање за све“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia). Овај пројекат представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 2. фаза“. Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС.Циљ пројекта је да промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у погледу борбе за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа ка осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама.  

   

У нашој школи негујемо и подржавамо поштовање различитости и промовишемо демократску културу кроз наставу и учење и ваннаставне активности радећи на развијању ученичких компентенција, кроз подршку ученицима из осетљивих група и њихово укључивање у целокупни живот школе, партнерски однос и сарадњу са родитељима на добробит детета, сарадњу са локалном заједницом и међународну сарадњу, као и стално унапређивање наставничких вештина. Трудимо се да отклонимо предрасуде и стереотипе према осетљивим групама како бисмо спречили њихову дискриминацију и изолацију. Настојимо да негујемо толеранцију и узајамно уважавање међу свим актерима школског живота, да развијамо поштовање права на различитост, али и свест о лепоти међусобног суживота у заједници која ту различитост негује и прихвата.  У све активности укључујемо ученике из осетљивих група с циљем да максимално остваре своје потенцијале, буду прихваћени и вољени међу својим школским друговима.

       

Постојимо и радимо у вишенационалној средини, зато желимо да наши ученици боље упознају културу и обичаје свих својих суграђана како би се боље разумели, отклонили предрасуде, развили успешнију комуникацију и сарадњу, повећамо емпатију и уважавање различитости. Очекујемо да ће нас учешће у Пројекту „Квалитетно образовање за све“  додатно оснажити да код својих ученика  развијамо вредности, ставове, вештине и  знања који су неопходни  да би активно учествовали у култури демократије и да би у мирно живели заједно са другима у културно разноликим друштвима. Сматрамо да је важно продубити сарадњу са локалном заједницом на овом пољу, посебно кроз повезивање са друштвима која негују националну баштину народа нашег краја.  Настојаћемо да будемо подршка једни другима, подстицај за развој и напредак уз прихватање различитости као вредности и предности друштва.Израду и реализацију пројекта започињемо у јануару 2020. године уз помоћ менторске школе ОШ „Вељко Дугошевић“ из Турије.