Ученици

Одељења

Ученички парламент

 

 

 

 

 

     Школске 2021/22. године у основној школи "Вук Караџић", наставу похађају 562 ученика распоређених у 25 одељења.

          Бројно стање ученика и одељења по разредима:

Матична школа - Неготин

Нижи разреди

Разред Ученика Одељења
I 64 3
II 71 3
III 47 2
IV 69 3
Свега 251 11

 

Виши разреди

Разред Ученика Одељења
V 71 3
VI 80 3
VII 62 3
VIII 89 3
Свега 302 12

 

Подручна одељења

Карбулово

Разред Ученика Одељења
Прип.   Комбин.
I   Комбин.
II 3
III  
IV  
Свега 3 1

 

Јасеница

Разред Ученика Одељења
Прип.    

 

I 3
II 2
III  
IV 1
Свега 6 1

 

Милошево

Разред Ученика Одељења
Прип.    
I  
II  
III  
IV  
Свега    

 

Укупно ученика

Разреди Ученика Одељења
Нижи 251 11
Карбулово 3 1
Јасеница 6 1
Милошево    
Виши 302 12
Свега 562 25

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Кодекси понашања

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари