ПОЧЕТНА

XXVIII ЗИМСКИ СУСРЕТИ

СТАТУТ

 

 

САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УЧИТЕЉСКО  ДРУШТВО  НЕГОТИН

 Лоле Рибара 1, 19 300  Н е г о т и н

Тел/факс: 019/542 590; 544 607; 064/26 24 246;

  e-mail: udnegotin@gmail.com ;  www.osvuk.edu.rs/ud

Слика