Кадар

Наставно особље

Ваннаставно особље

 

        ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022.

Презиме и име

 Врста стручности

Којчиновић Дејан професор биологије

Дамјановић Радмила

професор разредне наставе

Тасић Зорица

дипломирани педагог

Станојевић Весна

дипломирани психолог

Николић Дејана

професор разредне наставе

Траиловић Саша

дипломирани правник

Николић Слађана

дипломирани економиста

Алексић Бобана правни техничар

 

 

Стојановић Анкица

основна школа

Ивић Верица

основна школа

Матић Драгица

основна школа

Јовић Јасминка

основна школа

Пашић Зорица

основна школа

Здравковић Биљана

основна школа

Кириџић Сабина основна школа
Друлић Надица основна школа

Милосављевић Милица

основна школа

Врх стране