Кадар

Наставно особље

Ваннаставно особље

 

 

        У школи ради 69 радника од чега су 52 наставно особље  а 17 административно, финансијско и помоћно-техничко.                

           Кадровска структура у школи је:

           Кадровска структура радника:

магистар наука  2 радника
висока стручна спрема 37,49 радника
виша школска спрема  4 радника
апсолвенти, ССС 2 радника
директор школе, ВСС 1 радник
стручни сарадници, ВСС  1,5 радника
секретар школе, ВСС  1 радник
шеф рачуноводства, ВСС 1 радник,
административно финансијски радник   1 радник

           помоћно техничко особље:

помоћни радник 8 радника
сервирка 1 радник
КВ мајстор, домар 1 радник

 

 

Врх стране

 

English 4U

Упис у I разред

Кодекси понашања

Библиотека

Школски  лист

Млади информатичари